Tijdens mijn studie, maar ook daarna, heb ik enorm veel kinderleed (en daarmee gezins-leed) voorbij zien komen.  Leed in de vorm van o.a. driftbuien,  (soms onverklaarbaar)  verdriet of somberheid, angsten en fobieën, nachtmerries, slapeloosheid, concentratiestoornissen, leerproblemen en moeite met het maken van sociale contacten.  Deze problemen hebben vaak een enorme impact op het gezin!

Maar ook zag ik dit kinderleed in veel gevallen weer  snel verdwijnen! En daarmee was de balans in het gezin ook weer hersteld!  Vaak al na het eerste consult!  Soms waren er 2 of 3 vervolgconsulten nodig om tot de kern van het probleem door te dringen en zo het passende middel voor het kind te vinden.

Vaak worden deze problemen veroorzaakt door een trauma. Groot of klein, bewust of onbewust. Zelfs als een kind in de meest liefdevolle en gezonde omgeving opgroeit kan toch een trauma de oorzaak zijn van het probleem. Een trauma dat al tijdens de zwangerschap of geboorte is opgetreden. (Bijvoorbeeld door een plotselinge enorme angst van de moeder, een shock door een plotseling overlijden van een dierbare, een zware bevalling (en wellicht medicatie tijdens de bevalling), frustraties omdat de borstvoeding moeizaam gaat en vaccinatieschade)

In een eerste consult vraag ik altijd uitgebreid door op dit soort zaken.  Het gebeurt niet zelden dat de ouders ineens een flash-back krijgen van een gebeurtenis tijdens de zwangerschap of bevalling welke mogelijk de oorzaak kan zijn van het huidige probleem.  Iets waarvan ze zich niet bewust waren dus. Iets waarvan ze dachten: ‘Zo erg was dat toch niet?’ Maar voor een kind, en zeker een ongeboren kind dus wel. Ze pikken alles op maar kunnen nog niet relativeren, nog niet beredeneren. Dus b.v. een shock waarvan de moeder een dag later hersteld is, kan voor een kind een enorme impact hebben! Wanneer deze oorzaak dan aangepakt wordt met een passend middel is het probleem vaak snel verholpen.

Mijn hart maakt dan altijd een sprongetje van blijdschap! Hoe simpel kan het zijn?

Sinds 2012 mag ik mijzelf trotse oma van een fantastische kleinzoon noemen.  Omdat ik veel op hem pas kom ik regelmatig in contact met ouders van andere kleintjes. En zie en hoor dus ook weer veel leed. Onnodig leed.

Hun meestal liefdevolle en bezorgde ouders hebben al van alles geprobeerd, maar zonder resultaat. Ze zijn ten einde raad.

Gelukkig weet een aantal van hen uiteindelijk de weg te vinden naar een homeopaat. Maar velen ook niet. Ze horen er niets over, of weten gewoon niet genoeg over homeopathie en denken dat het ‘iets met kruiden’ is.  Ze zijn inmiddels ‘informatie-moe’ of gewoon sceptisch ten opzichte van homeopathie.

Voor diegenen die nog steeds ‘worstelen’ met hun kind: Laat mij je overtuigen!! In het belang van je kind. Zet je scepsis even overboord. In het belang van je kind. Laat je verrassen! De oplossing is vaak veel dichterbij dan je denkt.

Ik werk als part-time homeopaat. Mijn overige tijd besteed ik voor een groot deel aan het onder de aandacht brengen van het bovenstaande. Dit doe ik geheel kostenloos, gewoon omdat het mijn missie is om kinderen te helpen. En daarmee het gehele gezin!

Wacht niet langer en maak NU nog een afspraak voor een gratis 15-minuten Skype consult. Gewoon omdat ik wil helpen. Wil je geholpen worden?

Klik dan HIER om die afspraak te maken!