Homeopathische behandeling is vaak effectief bij het oplossen van angststoornissen bij kinderen. Angststoornissen bij kinderen kunnen de kwaliteit van leven en de ontwikkeling van het kind aanzienlijk beperken.  Het is dan ook van het grootste belang dat een angststoornis zo vroeg mogelijk behandeld wordt. Hierdoor kunnen de normale ontwikkeling en innerlijke vrijheid van het kind weer vrij spel krijgen.

Angst kan ‘duidelijk’ zijn of kan tekenen van  obsessief-compulsief gedrag vertonen, slaapproblemen (slapeloosheid, nachtmerries, etc), prikkelbaarheid en concentratiestoornissen. Maar ook lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn kunnen een uiting van angst zijn.


VERLATINGSANGST wordt gekenmerkt door het vastklampen aan ouders en angst om hen uit het oog te verliezen. Dit is normaal bij jonge kinderen, maar het wordt een probleem als het kind ouder is. Het kan één van de redenen voor bijvoorbeeld schoolfobie zijn. Het kind kan in een dergelijk geval in staat zijn om te praten over de redenen voor het angstige gevoel, afhankelijk van leeftijd en taalvaardigheid en individuele niveaus van bewustzijn en vertrouwen. Homeopathie kan helpen met gevoelens van verlies, de neiging tot scheidingsangst en met emotioneel herstel na moeilijke gebeurtenissen.  Het kan het kind helpen meer veerkracht te krijgen.

GEGENERALISEERDE ANGST  is te herkennen aan overmatige bezorgdheid en angst in een verscheidenheid van situaties. De angst is er bijna altijd. Homeopathische behandeling kan kinderen bevrijden van deze aandoening en hen in staat stellen de wereld in vertrouwen te ontdekken en zich normaal te ontwikkelen.


POST-TRAUMATISCHE STRESS kan optreden na traumatische ervaringen of angsten, maar kan zich uiten als een opeenhoping van kleinere gebeurtenissen waarin het kind het gevoel heeft dat het in gevaar is, of dan anderen in gevaar zijn. Symptomen kunnen zijn: angst-of paniekaanvallen, uitbarstingen van woede en gevoelens van herbeleving van de ervaring. Dit zijn vaak de eenvoudigste types van angst die met homeopathie te behandelen zijn. De aard van de gebeurtenis, en de reactie van het kind erop geven belangrijke aanwijzingen voor het juiste homeopathische middel.

SOCIALE FOBIE is overmatige angst en bezorgdheid in sociale situaties, zoals in groepen en drukte.  Kinderen met angsten en fobieën  reageren vaak prachtig op homeopathische behandeling.


OBSESSIEF-COMPULSIEVE STOORNIS omvat repetitieve gedachten die moeilijk te controleren zijn (obsessies) of de oncontroleerbare noodzaak om specifieke handelingen, zoals handen wassen of het plaatsen van objecten in dezelfde opstelling (compulsies) te herhalen. Ook in dergelijke gevallen kan homeopathie met groot succes worden ingezet.

Voor een groot deel is dit artikel tot stand gekomen dankzij mijn Engelse collega Sally Lloyd waarvoor mijn dank Sally! Hier is de link naar haar originele artikel “Children with Anxiety: Homeopathic Care & Nurturing Strong Connection”