Werk je alleen met kinderen?
Nee, ook volwassenen kunnen bij mij terecht. Met uiteenlopende klachten. Homeopathie kent een breed werkingsgebied. Het is uitstekend inzetbaar, vaak met snelle resultaten, bij acute klachten als griep, hoge koorts, blaasontsteking, keelontsteking, reisziekte, ongevallen, obstipatie en diarree. Maar ook chronische en/of ‘vage’ klachten kunnen goed met homeopathie behandeld worden. Denk aan o.a. eczeem, gordelroos, prikkelbare darmsyndroom, migraine, slapeloosheid, onrust en angsten, vermoeidheid, concentratieproblemen, onzekerheid, verdriet en depressie. Vrouwen met menstruatieproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, overgangsklachten of zwangerschapsklachten kunnen eveneens goed met homeopathie behandeld worden. Bovenstaande aandoeningen zijn slechts enkele voorbeelden. Homeopathie kan voor veel meer problemen een effectieve geneeswijze zijn, waar jong en oud mee behandeld kunnen worden. Natuurlijk kent ook homeopathie beperkingen. Chronische ziekten in een vergevorderd stadium, of onomkeerbare weefselschade, zullen ook met homeopathie niet meer genezen. Wel kan homeopathie dan een ondersteuning bieden bij de reguliere behandeling, en verlichting van de klachten bieden.

Kunnen alle kinderen met autisme geholpen worden met homeopathie?
Nee, dat kan helaas niet. Bij kinderen met een aangeboren en/of erfelijke vorm van autisme is de behandeling een stuk lastiger. Soms lukt het daar ook helemaal niet. Maar regelmatig zien we ook bij deze kinderen vooruitgang. Onmogelijk is het dus niet. Er lijkt echter ook een verband te bestaan tussen autisme en vaccinaties en/of ander medicijngebruik zoals antibiotica. Of medicijngebruik van de moeder tijdens de zwangerschap. Het gebeurt regelmatig dat ouders vertellen dat hun kind ineens stopte met de ontwikkeling na een bepaalde vaccinatie. Of na veelvuldig antibiotica gebruik. Hoewel de reguliere geneeskunde een dergelijk verband ontkent zien homeopaten regelmatig significante verbeteringen ontstaan als de behandeling zich richt op het ontgiften van dergelijke medicatie. In deze gevallen ziet men sneller resultaat dan bij de aangeboren/erfelijke variant.

Wat is homeopathie eigenlijk?
Homeopathie is in 1807 ontdekt en verder ontwikkeld door de Duitse arts Samuel Hahnemann ( 1755-1843). Naast zijn artsenpraktijk deed hij ook vertaalwerk, en was bezig met het vertalen van een werk van de Schotse geleerde Cullen, over de werking van kinine. Hahnemann geloofde niet veel van wat hij las, en nam daarom zelf kinine in, een middel dat tegen malaria gebruikt wordt. Toen hij het middel slikte, kreeg hij verschijnselen die leken op malaria, en dat bracht hem op de ontdekking van het grondbeginsel van de homeopathie, het ‘gelijksoortigheidsprincipe’. Met andere woorden: wat iets veroorzaakt, kan het ook genezen. (Similia Similibus Curentur) Door de middelen sterk te verdunnen en te schudden (potentiëren) ontstaat er een sterke energetische prikkel die de ziekmakende prikkel overstemt, waardoor deze uiteindelijk zal verdwijnen en het zelfgenezend vermogen van de mens weer wakker geschud wordt. Een mooi voorbeeld hiervan hoorde ik tijdens mijn eerste studiejaar: ‘Wanneer iemand een angst voor katten heeft, en men deze persoon vervolgens blootstelt aan een paar tijgers, zal de angst voor de tijgers zo groot zijn dat die voor katten verdwijnt, of in ieder geval sterk vermindert!’ Aan de hand van deze metafoor kunnen we de werking van het homeopathisch middel begrijpen. Ik zoek dus een middel, dat bij gezonde personen die klachten zal veroorzaken, die mijn patiënt mij vertelt. We noemen dit ook wel het ‘middelbeeld’. Het beeld van het middel, moet passen bij het symptoombeeld dat de patiënt schetst. Ik neem dan ook ruim de tijd voor een eerste consult ( 1 à 1,5 uur) zodat ik een zo duidelijk mogelijk beeld van mijn patiënt krijg, om tot een juiste middelkeuze te komen. Het mag dus duidelijk zijn, dat er voor een kwaal als b.v. migraine, niet één juiste remedie is, omdat de ene mens met migraine, een totaal ander beeld kan laten zien dan de andere. Mijn persoonlijke visie op homeopathie is dat het mensen kan helpen het beste uit zichzelf te halen.  Een homeopathisch middel kan fungeren als een ‘coach’ bij een persoonlijk genezingsproces. Uiteindelijk doet het zelfgenezend vermogen het werk, maar het middel wijst de weg, op een zachte manier, zonder schadelijke bijwerkingen.

Wat gebeurt er tijdens een consult?
Ik neem altijd ruim de tijd voor een consult. Meestal 1 uur.  Bij volwassenen kan dit ook wel eens 1,5 uur worden. Tijdens het gesprek vertel je me je hoofdklacht. Omdat homeopathie een holistische geneeswijze is en dus niet alleen de klacht maar de mens als geheel, vraag ik uitgebreid door op die klacht om een zo duidelijk mogelijk beeld van je  symptomen te krijgen. Ik vraag naar je ziektegeschiedenis (ook familiair) en medicijngebruik. Verder wil ik graag iets horen over jou persoonlijk. Hoe sta je in het leven, hoe gaat je om met (werk)druk, stress, verdriet etc.  Waar wordt je blij van, wat zijn je hobbies. Maar ook:  wat eet je graag, of juist niet. En, hoe slaap je, droom je? En zo ja, wat voor dromen zijn dat dan? Kortom, een hoop vragen om een zo duidelijk mogelijk beeld van jou als persoon te krijgen. Ik behandel immers niet de aandoening, maar de mens die de aandoening heeft. Uiteraard vertel je mij alleen datgene wat  je kwijt wilt. Dat wat je liever niet vertelt hoef je natuurlijk niet te vertellen. Ik maak tijdens het gesprek veel aantekeningen zodat ik later alles weer terug kan lezen. Bij kinderen stel ik deze vragen ook. Uiteraard zijn die dan op het kind gericht. En ik stel vragen over de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Soms willen de kinderen spelen in het speelhoekje van mijn praktijkruimte. Terwijl ze dat doen praat ik met de ouders en kan het kind op die manier heel goed observeren. Tijdens het spel laat het kind zich vaak écht zien zoals het is. Dat helpt mij om een duidelijk beeld te krijgen. Na het gesprek maken we dan een vervolgafspraak. Omdat ik een juiste middelkeuze wil maken, ga ik na het gesprek mijn aantekeningen grondig bestuderen om tot een juiste analyse te komen.  In de meeste gevallen stuur ik het middel dan ook binnen 1 à 2 dagen naar je op. Als je tijdens de behandeling symptomen krijgt die nieuw zijn, of een verergering van de bestaande klacht, dan is het fijn als je mij daar telefonisch over informeert. Ik kan dan inschatten of dit een effect is van de behandeling  of dat er mogelijk iets anders aan de hand is. In alle gevallen werk ik maatschappelijk verantwoord. Dat wil zeggen dat er bij fysieke klachten eerst een diagnose door de huisarts en/of specialist  gesteld moet zijn alvorens ik met de behandeling start, en dat ik je doorverwijs naar je huisarts en/of specialist als zich nieuwe symptomen voordoen, die niet in verband gebracht kunnen worden met de homeopathische behandeling.

Hoe snel werkt een homeopatisch middel?
Dit is afhankelijk van een aantal factoren zoals: Leeftijd, medicijngebruik, leefgewoontes en ziektegeschiedenis. Jonge kinderen reageren in de regel razendsnel op een homeopathische behandeling, terwijl de behandeling bij ouderen die al een behoorlijke ziektegeschiedenis en daaraan gerelateerd medicijngebruik hebben, in de regel langer nodig hebben voordat de gewenste resultaten behaald zijn. Hier tussen in is van alles mogelijk!

Berust het niet allemaal op het placebo-effect?

Het placebo-effect is een belangrijk onderdeel van de genezing. De patiënt ervaart de tijd die de homeopaat neemt om diens verhaal te horen vaak als prettig en voelt zich gehoord.  Er ontstaat een vertrouwensband die het genezingsproces zeker ondersteunt maar er is veel meer aan de hand dan dat. Homeopathische profylaxe voor epidemieën zijn al meer dan 200 jaar succesvol. (Recentelijk nog in Cuba, waar 2,5 miljoen mensen homeoprofylaxe kregen tegen Leptospiros (Rattenziekte) wat veel effectiever bleek te zijn dan het normale vaccin) Ook baby’s en dieren reageren meestal erg snel en goed op homeopathische middelen. Bij hen kan geen sprake zijn van een placebo-effect!

Kan ik homeopathische medicijnen gebruiken als ik ook reguliere medicatie gebruik?
Ja, een homeopathisch middel is een ‘energetisch medicijn’. Er is geen chemische interactie tussen de reguliere en homeopathische medicatie in je lichaam. Wel is het belangrijk om je huisarts op de hoogte te houden. Als de homeopathische middelen hun werk gaan doen is het misschien nodig om je reguliere medicatie aan te passen.

Is de werking bewezen?

Ja, we hebben twee eeuwen van empirisch bewijs, en ontelbare gevallen van genezen ‘ongeneeslijke’ ziektes. Voor wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie klik hier

Hoe vaak moet ik voor een consult komen?
Meestal varieert de tijd tussen 2 consulten tussen 4 en 6 weken. Dit is om het middel de tijd te geven om te werken, en je lichaam de tijd te geven voor genezing. Het heeft meestal geen zin om vaker te komen. Het is echter niet aan te raden om een te lange tijd te laten tussen de afspraken. Als je bij mij in behandeling bent dan ga je door een proces waarbij je soms andere middelen krijgt omdat je symptomen gaan veranderen. Een te groot gat tussen 2 afspraken kan dit proces erg vertragen en frustreren.

Hebben homeopathische medicijnen bijwerkingen?
Nee. Homeopathie werkt energetisch. Daarom is het niet giftig voor je lichaam.  Je kunt echter wel wat ‘beginreacties’ krijgen na inname van je middel. Dit om de volgende redenen: Je lichaam is zich aan het re-balanceren naar een betere gezondheid. Dit kan soms verkoudheid, griepachtige symptomen of wat koorts geven. Zelden duren deze reacties lang. Je bent erg gevoelig voor homeopathische middelen en krijgt sterke reacties. Ook dit stopt in de regel snel zodra je stopt met de inname van het middel. Je gebruikt al lang reguliere medicatie.

Is het duur?
In vergelijking met de reguliere geneeskunde zijn de kosten van een homeopathische behandeling aanzienlijk lager. Een aantal klachten zijn  al na 2 of 3 consulten verholpen. Klachten die al langdurig bestaan en chronische ziekten hebben uiteraard langer nodig  omdat er steeds weer andere symptomen naar boven komen. We zijn dan als het ware een ui aan het afpellen om bij de kern te komen. In dergelijke gevallen zijn meerdere consulten nodig. Maar als je ervan uit gaat dat de consulten om de 6 weken plaats vinden dan zijn dit gemiddeld 8 consulten per jaar.  Als je een aanvullende verzekering hebt wordt een deel daarvan ook nog eens vergoed.