‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is een veel gehoorde zin als het om homeopathie en ‘doe het zelf-homeopathie’  gaat. In zekere zin is dat waar. De zelfhulpmiddeltjes die je bij de drogist, apotheek of zelfs in de supermarkt kunt kopen zijn volstrekt onschadelijk omdat ze allemaal in een zeer lage potentie aangeboden worden. (Over potenties later meer). Helaas mag er op deze middelen niet meer vermeld worden waar ze toe dienen dus voor de consument wordt het lastig om het juiste middel te kiezen. Gelukkig kan deze gratis app van de Vereniging Homeopathie helpen met het maken van de juiste keuze! Even op je telefoon downloaden, je klacht intypen en je krijgt de middelen te zien die daar het best voor kunnen helpen. Een superhandige app dus! Veel acute klachten kunnen snel verholpen worden met homeopathische zelfhulpmiddelen. Er zijn echter grenzen en er kunnen wel degelijk ongewenste reacties optreden. Daarom:

‘Doe het zelf-homeopathie’? Weet wat je doet!

Een homeopathisch middel is een energetisch medicijn. ‘Nanomedicine’ wordt het tegenwoordig ook wel genoemd omdat de huidige nanotechnologie in staat is geweest de ‘energiepatronen’ van verschillende homeopathische middelen waar te nemen.

Een energetisch medicijn bevat geen enkele molecuul meer van de oorspronkelijk stof waar het van gemaakt is. Wel bevat het nog de informatie van die stof. Informatie is energie. Het cliché : ‘Er zit niets in en dus werkt het niet’ wordt hiermee gelijk onderuit gehaald.  Dat energie een effect op ons heeft is wetenschappelijk aangetoond. Hoe energie een effect op ons kan hebben is nog niet aangetoond. In dat opzicht is homeopathie de wetenschap vooruit. Ik weet zeker dat er in de nabije toekomst technologieën ontwikkeld worden die ook dit proces in kaart kunnen brengen. Voor nu zal ik aan de hand van een simpel voorbeeld trachten weer te geven hoe homeopathie werkt:

Dezelfde golflengte zoeken

Neem in gedachten een piano en een pianist. De toetsen van de piano zijn in vaste vorm. Waarneembaar materiaal. De pianist heeft eveneens een vaste vorm en is daarom waarneembaar met het blote oog. Ook is het waarneembaar dat de pianist de toetsen gaat bespelen. Door het bespelen van de toetsen raken de hamertjes van de piano de snaren. Dit is allemaal waarneembaar. Maar…..de klanken die dit voortbrengt zijn weliswaar auditief waarneembaar, maar het effect die  deze klanken hebben kan voor iedereen anders zijn. En dat is een proces dat niet waarneembaar is. Ontastbaar, ongrijpbaar. De klanken hebben een bepaalde trilling, een frequentie, een golflengte. Wanneer zij eenzelfde trilling, frequentie of golflengte in ons ontmoeten ontstaat er een reactie. Ontroering, blijheid, opwinding, onrust, afschuw of boosheid. Of soms zelfs helemaal niets. Dan is er geen ‘resonantie’. De frequenties van de ‘ontvanger’ van de muziek en de frequentie van de muziek zelf ‘vinden’ elkaar niet. Dit is heel individueel. De één loopt helemaal warm voor Beethoven, de ander walgt ervan, en weer een ander haalt er de schouders voor op.

Zo werkt het met een homeopathisch middel. De frequentie van het middel moet ‘resoneren’ met de frequentie van de persoon die het middel tot zich neemt. Het is de taak van de homeopaat om het ‘beeld’ dat de persoon laat zien te vertalen in een middel dat hier qua frequentie (beeld) bij past. Als er geen ‘resonantie’ is zal er geen enkele reactie op het middel plaatsvinden.   Om het juiste beeld te leren waarnemen en hier vervolgens een middel op voor te schrijven dat matcht met deze frequentie volgt de homeopaat een studie van 6 jaar!

De gevaren van ‘Doe het zelf-homeopathie’ bij chronische aandoeningen

De laatste tijd zie ik dat veel mensen aan het ‘hobbyen’  zijn met homeopathie. Ze lezen ergens iets op internet, over bijvoorbeeld het ontstoren van vaccins…of het geven van een ‘nosode’ ter bestrijding van een bepaalde ziekte. Alle middelen die hiervoor nodig zijn zijn via internet te bestellen. De Nederlandse Homeopathische Apotheek Hahnemann staat niet toe dat mensen zonder AGB code middelen bestellen maar helaas zijn veel buitenlandse homeopathische apotheken minder strict hierin. Zij verkopen alle middelen vrij, aan iedereen.

En dus gebeurt het dat een moeder haar kind met de ziekte van Lyme zelf gaat behandelen met de ‘Borrelia-nosode’. De informatie hierover heeft zij gevonden op internet. Het middel heeft zij besteld bij een buitenlandse apotheek. Wat de moeder echter niet heeft is kennis van homeopathie en ook niet van de potenties waarin de middelen gemaakt en aangeboden worden.

Een potentie geeft de mate van verdunning van het middel aan. Hoe hoger de potentie, hoe meer het middel verdund en geschud is. Kort gezegd kan men ervan uit gaan dat een hoge potentie gegeven kan worden aan iemand die nog over een zeker hoeveelheid ‘levenskracht’ bezit. Lagere potenties worden gegeven aan mensen bij wie de levenskracht al voor een groot deel uitgeput is en weer aangewakkerd moet worden of als de klacht puur fysiek/acuut is.

De moeder die geen kennis van homeopathie en potenties heeft bestelt de ‘Borrelia-nosode’ in een 200C potentie. Omdat ze ‘ergens’ heeft gelezen dat deze potentie iemand geholpen heeft met het overwinnen van de ziekte van Lyme. Zij heeft echter niet gekeken of deze potentie past bij het energie-niveau van haar kind. En daarbij gaat zij dit middel iedere dag toedienen terwijl een 200C potentie hooguit 1 x per week gegeven mag worden. De frequentie van het middel ‘matcht’ met de frequentie van de ziekte-veroorzaker in het kind. Maar de potentie (energie) is veel te hoog en deze wordt veel te vaak gegeven. Het resultaat? De symptomen van het kind verergeren enorm. Het wordt nog veel zieker en de moeder weet niet wat te doen waarop zij vervolgens een hulpvraag plaatst in een Facebookgroep. En gelukkig is daar dan meestal een ervaren homeopaat aanwezig die kan helpen.

Schoenmaker blijf bij je leest

Er is nog nooit iemand dood gegaan door een foute toediening van een homeopathisch middel. Maar enorme verergeringen van een bestaande klacht zijn voor iemand die al behoorlijk ziek is zeker niet wenselijk! Daarom is het zo belangrijk dat in het geval van ernstige en chronische ziektes niet zelf ‘gedokterd’ gaat worden met homeopathie maar om dit over te laten aan een homeopaat.

Alleen een ervaren homeopaat kan ingrijpen wanneer er sprake is van een begin-verergering van een klacht. Een ervaren homeopaat weet welke potentie het best zal ‘matchen’ met de huidige staat van zijn van de patiënt.

Zelf helpen met homeopatie? Het kan in veel gevallen! Veel acute gevallen kunnen snel en effectief geholpen worden met één van de middelen uit de EHBO-kit nadat men een cursus ‘Homeopathie voor Thuisgebruik’  heeft gevolgd. Maar laat het helpen bij ernstige en chronische ziektes over aan een homeopaat, in samenwerking met een arts en/of specialist!

Met een warme groet,

Saskia